dag van geluk achtergrond Aanmelden
Op de Dag van geluk werk je aan je eigen geluk. Op deze dag van geluk laten wij je zien en ervaren hoe jij jouw geluk wakker kunt maken. Je maakt een kunstwerk van je eigen leven op een canvas doek. Op dit doek beschrijf je activiteiten die jou gelukkig maken. Vervolgens bekijk je welke plaats en tijd jouw geluksactiviteiten in je dagelijkse leven hebben.
In een mooie omgeving ga je van ‘s morgens 10 uur tot ‘s middags 16.30 uur aan het werk. Deze dag maakt je nog meer bewust van jouw geluk. Het brengt je dichter bij jouw inspiratiebronnen en kan je meer balans in je leven geven. De basisgedachte achter deze manier van werken is positiviteit. Je gaat meer inzicht krijgen in kansen en mogelijkheden want er is op het doek geen ruimte voor belemmeringen.
Deze workshop is voor vrouwen en mannen die nog gelukkiger in het leven willen staan. Voor mensen die vele bordjes draaiende houden en die een bezinningsmoment kunnen gebruiken. Voor mensen die zich willen blijven ontwikkelen en open staan voor (her)ontdekking van hun geluksgevoel. Voor mensen die soms gedwongen worden keuzes te maken en zich open willen stellen voor nieuwe mogelijkheden.
In het ochtendprogramma schilder je een canvas doek en dat ga je vullen met activiteiten. Deze activiteiten ga je zo concreet mogelijk beschrijven. Hierbij krijg je ondersteuningsvragen die je daarbij helpen. De activiteiten worden in vier vlakken verdeeld:
heden, verleden, met je voornemens en met je dromen. Na de lunch ga je het doek uitdiepen en jouw agenda maken om elke dag momenten van geluk te kunnen ervaren.

De Dag van Geluk bieden wij in 3 programma’s aan:
  1. De Dag van Geluk als teambuildingsaciviteit. Tijdens deze teamdag of -avond leer je jouw collega’s op een andere manier kennen. Je gaat in eerste instantie op zoek naar jouw geluksactiviteiten. Vervolgens deel je met je collega’s de geluksactiviteiten, die je voorneemt te gaan doen. Jouw collega’s zullen de mogelijkheid krijgen je te gaan ondersteunen bij jouw voor te nemen activiteiten.
  2. De Dag van Ambitie. Tijdens de Dag van Ambitie krijg je handvatten voor het maken van nieuwe keuzes. Het geeft je duidelijkheid waar je kansen en mogelijkheden liggen. Deze dag is voor meerdere deelnemers tegelijk, maar is individueel ingericht.
  3. De Dag van Geluk als ontdekkingsdag van jouw geluk.
7 november 2009 16 januari 2010 12 juni 2010
Liesbeth van beekveld en Mireille Wagener zijn de begeleiders bij de Dag van Geluk. Vanuit hun werk als coach hebben zij een aantal jaren geleden deze Dag van Geluk vorm gegeven en in de loop van de tijd doorontwikkeld.

Liesbeth van Beekveld Mireille Wagener-ter Bogt
http://www.beekveldcoaching.nl http://www.contacttotcontract.nl
  • (her)ontdekking van je geluksgevoel
  • (her)waardering van je huidige activiteiten
  • meer geluksmomenten in je dagelijkse agenda
  • meer inzicht in nieuwe kansen/mogelijkheden in werk en/of privé
  • benoemen van een concreet actieplan
  • ondersteuning van anderen wanneer je deze dag met bijvoorbeeld collega’s doet
Je kunt je per mail aanmelden via bovenstaande link of hier.


Veel geluksgroeten van
Liesbeth van Beekveld [ 06 534 83 923 ]
en Mireille Wagener-ter Bogt [ 06 339 35 714 ]